21.11.12

Liliana Díaz Mindurry, presentación de dos libros